Zelfstudie EU Gecertificeerd FG (CFG) / Certified Data Protection Officer (CDPO)

€ 999.00
Zelfstudie Gecertificeerd FG/DPO

Speciale Actie Europees Primeur: 20 % Korting voor de eerste 100 deelnemers

Totaalprijs inclusief Europese Certificatie en Registratie

Deze actie is alleen geldig voor de eerste 100 inschrijvers. Heeft u vragen en/of opmerkingen, stuur een mail naar inschrijving@privacyacademie.nl. De opleidingsadviseur neemt dan zo snel mogelijk contact met u op. 

In eigen tempo voorbereiden op de volgende carrière stap

Geef uw carrière een ongekende boost, vergroot uw kansen op de arbeidsmarkt, vergroot de kans om intern door te groeien en investeer in uw toekomst. Deze studie is ook geschikt om u voor te bereiden op uw eigen praktijk te starten als externe Functionaris voor Gegevensbescherming (FG/DPO) Praktijk. In de geschiedenis van privacy opleidingen in Europa was deze mogelijkheid om op basis van zelfstudie een Europees gevalideerd certificaat FG niet eerder mogelijk. In het nationaal, Europees en internationaal gegevensverkeer wordt het belang van gevalideerde AVG certificeringen steeds groter.

Deze zelfstudie is unieke betaalbare mogelijkheid om op te leiden tot functionaris voor gegevensbescherming (FG) zoals bedoeld in de artikelen 37 t/m 39 van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (EU)2016/679 van 27 april 2016 (verder kortweg AVG genoemd). De prijs van deze opleidingsmogelijkheid is de laagste in de Europese Unie die doorgaans kan variëren van € 1.500 tot wel € 21.000 per deelnemer.

De naar schatting 500.000 in Europa benodigde Functionarissen voor Gegevensbescherming (FG) beschikken sinds september 2020 over een door de eigen Europese Beroepsgroep goedgekeurd uniek certificeringsschema.

De opleiders en trainers van de Nederlandse Privacy Academie (NPA) hebben aan de totstandkoming van deze Europese norm een actieve bijdrage geleverd.

Uw Europees Certificaat Functionaris voor Gegevensbescherming (FG)

Deze opleiding is gecertificeerd door het European Institute for Privacy, Audit, Compliance and Certification (EIPACC). Na afloop van deze opleiding ontvangt u een EIPACC Certificaat met bevestiging van conformiteit van kennis zoals vereist in een of meerdere Europese DPO certificeringsschema’s.

Deelnemers aan deze opleiding ontvangen 100% garantie op het verkrijgen van het Europees gevalideerd EIPACC Certificaat.

Inschrijving in het European Register for Data Protection Professionals  

Na afronding van de zelfstudie en ontvangst van uw Europees gevalideerd EIPACC Certificaat kunt u worden toegelaten tot het European Register for Data Protection Professionals (RDPP), het grootste Europees Register van gecertificeerde data protectie specialisten dat steeds vaker door (potentiele) werkgevers wordt gebruikt ter verificatie van genoten opleidingen door sollicitanten en eigen werknemers.

Na afloop van deze gecertificeerde zelfstudie FG/DPO kunt u

 1. Beschikken over het eerste Europees gevalideerde FG/DPO Certificaat
 2. Zich kosteloos (voor een jaar) inschrijven in het Europees Register van Data Protectie Professionals (RDPP)
 3. Kosteloos beschikken over het Praktijkboek FG- Leidraad voor een professioneel werkprogramma (het eerste Handboek FG dat is gebaseerd op het Europees werkprogramma voor de FG)
 4. Kosteloos gebruik maken van tenminste een FG/DPO e-Update update met Europees Certificaat
 5. Kosteloos 3 maanden gebruik maken van Privapedia – Privacy Terms & Definitions
 6. Een FG VIP code verkrijgen voor 10% korting op FG e-Updates (24/7 elearning programma voor FG’s) voor Permanente Educatie met Europees Certificaat
 7. Een FG VIP code verkrijgen voor 10% korting op ‘FG op de Kaart’ ondersteuning van uw FG Praktijk voor elk onderwerp naar keuze (consultancy van senior AVG specialisten met ruime FG-ervaring)  
 8. Bent u in staat om uw FG compliance mechanismen voor de praktijk te selecteren
 9. Bent u in staat om de verschillende hoofdstukken van een eigen FG/DPO werkprogramma te onderscheiden
 10. Bent u in staat om te beargumenteren wanneer er sprake is van een FG/DPO Conflict of interest
 11. Heeft u voldoende inzicht in praktische dilemma’s waarmee de FG/DPO in de praktijk te maken kan krijgen
 12. Zelfstandig als FG/DPO de verwerkingsverantwoordelijke, werknemers en verwerkers informeren over naleving van de AVG
 13. Zelfstandig als FG/DPO de verwerkingsverantwoordelijke, werknemers en verwerkers adviseren over naleving van de AVG
 14. Zelfstandig als FG/DPO invullen het toezien op de naleving van AVG verplichtingen door de verwerkingsverantwoordelijke, werknemers en verwerkers
 15. Zelfstandig als FG/DPO de hoofdposten van een eigen FG/DPO budget te kunnen beargumenteren
 16. Zelfstandig als FG/DPO optreden als contactpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens
 17. Zelfstandig als FG/DPO optreden als contactpunt voor betrokkenen
 18. Zelfstandig als FG/DPO desgevraagd adviseren over een data protectie impact assessment
 19. Zelfstandig als FG/DPO AVG compliance mechanismen onderscheiden en toepassen
 20. Opteren voor een stage op maat (het opdoen van praktijkervaring) bij of via de Nederlandse Privacy Academie (NPA) of EIPACC op basis van beschikbaarheid

 

Uniek samengesteld studiepakket FG/DPO voor zelfstudie

Studeer wanneer u dat wenst (24/7) op eigen tempo en ondersteund door praktische middelen van de senior privacy en data protectie experts van de Nederlandse Privacy Academie.

 1. Praktijkboek Functionaris voor Gegevensbescherming – Leidraad voor een professioneel werkprogramma
 2. FG Praktijk Toolbox met meer dan 25 aanpasbare FG templates en checklists die u in als FG/DPO in de praktijk kunt aanpassen en direct gebruiken
 3. 24/7 access tot online leeromgeving
 4. GDPR Resources
 5. 24/7 online toegang tot Privapedia– Privacy and Data Protection Terms
 6. FG e-Updates (24/7 online toegang, op basis van release)
 7. 50% loyaliteitskorting op de 2-daagse Opleiding FG
 8. 20% loyaliteitskorting op de unieke gecertificeerde FG Skills
 9. 10% Loyaliteitskorting op FG e-Updates (24/7 e-learnings)
 10. 10% Loyaliteitskorting op ‘FG op de Kaart’ praktische ondersteuning

 

Praktijkboek Functionaris voor Gegevensbescherming (FG)

Waarmee moet de professionele FG rekening houden als leidraad bij zijn of haar werkprogramma? Dat is wat centraal staat in dit boek dat is geschreven door uw hoofddocent.

Op basis van meer dan 20 jaar ervaring als Functionaris voor Gegevensbescherming is dit rijk geïllustreerd Praktijkboek samengesteld dat zich uitstekend leent voor zelfstudie.

De online-leeromgeving behorende bij het studiepakket sluit uitstekend aan op dit Praktijkboek FG met vele bronverwijzingen en uitgebreide index voor leergemak

 

Onbeperkte 24/7 toegang tot de online leeromgeving

Naast het nodige leermateriaal voor zelfstudie ontvangt u ook toegang tot een unieke online leeromgeving waarin per hoofdstuk van het Praktijkboek FG de essentie van wat u moet leren nog eens wordt toegelicht. Ook treft u daar per hoofdstuk aan:

 • Extra verwijzing naar ondersteunend leesmateriaal
 • Een of meerdere kennistest vragen (voor zelfcontrole)
 • Verwijzing naar praktische templates en checklists
 • Verwijzing naar nuttige links

50% Loyaliteitskorting op de 2-daagse Opleiding FG

Mocht u tijdens of na uw zelfstudie toch willen opteren voor de 2-daagse online training FG ontvangt u een korting van maar liefst € 1.250 (een duizendtweehonderdenvijftigeuro) op de inschrijving. Dit komt praktisch neer op maar liefst 50% loyaliteitskorting. In essentie is alsdan deze zelfstudie geheel kosteloos (en krijgt u boven 250 extra korting) op het volgen van de 2-daagse Opleiding FG.

20% Loyaliteitskorting op de unieke gecertificeerde FG Skills Training

Mocht u tijdens of na uw zelfstudie willen opteren voor de 2-daagse online-training FG ontvangt u een korting van maar liefst € 200 (tweehonderdeuro) op de inschrijvingskosten. Dit komt praktisch neer op maar liefst 20% loyaliteitskorting.

 

Europees Gecertificeerd Functionaris Gegevensbescherming (FG)/ Certified Data Protection Officer (CDPO) Referentietabel

 

 

 

  

Course Features

 • Lectures 0
 • Quizzes 0
 • Duration zelfstudie
 • Skill level All levels
 • Language Nederlands
 • Students 10000
 • Assessments Yes
Mr. drs. Romeo Kadir LLM MA MSc EMBA EMoC houdt zich sinds 1988 bezig met ‘European Privacy and Data Protection Rights’, aanvankelijk als (Honours)student, later als adviseur, consultant, docent en FG/DPO voor diverse (beursgenoteerde en kleine) Nederlandse en buitenlandse bedrijven en organisaties (overheid) binnen en buiten de EU. In 2001 was hij de eerste FG in Nederland werkzaam bij een ZBO, in 2003 was hij secretaris van het oprichtingsbestuur van het NGFG (beroepsvereniging van FG’s). Met zijn ruime kennis en ervaring op het gebied van privacy en dataprotectie legt hij zich momenteel toe op het bevorderen van multidisciplinair onderzoek en onderwijs op dit gebied. Naast docent gegevensbeschermingsrecht bij diverse opleidingsinstituten (waaronder de Universiteit Utrecht waar hij wetenschappelijk onderzoek doet naar ‘professionalisering van de FG’) is hij assessor bij het European Institute for Privacy, Audit, Compliance and Certification (EIPACC), lid van de ‘International Board of GDPR Experts’ van EuroPrivacy (houder van een Europees AVG certificeringsschema voor verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers), International GDPR expert bij Coleman’s (New York), Voorzitter van het opleidingscuratorium van de Nederlandse Privacy Academie (NPA), Voorzitter Raad van Toezicht (RvT) van het Nederlands Privacy Klachten Instituut (NPKI) en FG van de ‘Eerste Sociëteit der Nederlanden.’ Als gastspreker verzorgt Romeo regelmatig (binnenlandse en buitenlandse) bijdragen, (gast)colleges en presentaties over de AVG in het algemeen en de FG in het bijzonder. In de kwaliteit van eerste Vice-President van de European Association for Data Protection Professionals (EADPP) is hij ‘EADPP Chair Certification Commission European Data Protection Professionals’ en tevens ‘Chairman of the EADPP Academic Board of European GDPR experts’.
€ 999.00