FG/DPO Update 2021

€ 999.00 € 699.00
FG Update 2021 Werk programma

Wat u als FG/DPO moet weten voor uw taken in 2021

Ook in 2021 staat de FG/DPO voor nieuwe uitdagingen. Met de ontwikkeling van de AVG neemt ook de invloed van de FG in de organisatie toe. Voor de Nederlandse FG/DPO heeft in 2020 een aantal interessante ontwikkelingen plaatsgevonden. Deze hebben consequenties voor het werk van de FG in 2021. Welke? Hoe kan hiermee praktisch worden omgegaan? Wat verandert er voor de AVG-nalevingsverplichtingen voor de verwerkingsverantwoordelijke, verwerker en werknemers? In een dag wordt u helemaal bijgepraat en ontvangt u een heldere checklist met toelichting en vervolgacties. Bovendien kunt u hier al uw FG/DPO vragen bespreken.

Snelle ontwikkelingen voor het FG-werkprogramma

De ontwikkelingen voor de Nederlandse FG zijn in 2020 harder gegaan dan men doorgaans vermoedt. Naast ontwikkelingen op het gebied van AVG-compliance waarmee de FG/DPO bij de taakuitvoering rekening moet houden is er op Europees (zelf-regulerings) niveau een certificeringsschema goedgekeurd voor de FG/DPO.

In deze Update FG/DPO wordt kort en bondig een zestal ontwikkelingen voor de FG/DPO geïdentificeerd, toegelicht en besproken dat voor de FG ook in 2021 van belang is te verwerken in eigen FG-Werkprogramma:

 • Visies/Standpunten van de Autoriteit Persoonsgevens
 • Guidelines van de European Data Protection Board (EDPB)
 • Uitspraken van de Nederlandse rechter
 • Uitspraken van de niet-Nederlandse EU rechter
 • Ontwikkelingen van FG/DPO beroepsorganisaties
 • Certiferingsschema’s van de FG/DPO

In eigen tempo FG-actualiteiten voorbereiden/toepassen

Deze Update geeft de FG/DPO functie een effectieve boost ter aanscherping van de uitvoering van uw FG/DPO taken opdat de deelnemer op basis van een checklist zich op eigen tempo verder kan voorbereiden op het ondernemen van concrete acties. Indien nodig kan hierbij zelfs concreet advies en ondersteuning worden geboden via het concept van ‘FG op de Kaart.’

Deze Update is ook geschikt om u beter voor te bereiden op uw eigen interne FG praktijk dan wel ter voorbereiding op uw eigen te starten als externe Functionaris voor Gegevensbescherming (FG/DPO) Praktijk.  

In het Nederlands, Europees en internationaal gegevensverkeer wordt het belang van gevalideerde AVG-certificeringen steeds groter, ook voor de uitvoering van FG taken heeft dit gevolgen.

Naar verwachting kan de FG/DPO zich per 01 januari 2021 officieel laten certificeren op basis van het eerste Europees gevalideerd certificeringsschema van de EADPP dat als enige en eerste schema in de geschiedenis van de FG en de AVG tot stand is gekomen op basis van zelf-regulering waarbij FG’s van alle EEA landen zijn vertegenwoordigd. De opleiders en trainers van de Nederlandse Privacy Academie (NPA) hebben aan de totstandkoming van deze Europese norm een actieve bijdrage geleverd.   

Uw Europees Certificaat Functionaris voor Gegevensbescherming (FG/DPO)

Deze opleiding is gecertificeerd door het European Institute for Privacy, Audit, Compliance and Certification (EIPACC). Na afloop van deze opleiding ontvangt u een EIPACC Certificaat met bevestiging van conformiteit van kennis zoals vereist in een of meerdere Europese DPO certificeringsschema’s.  

Deelnemers aan deze opleiding ontvangen 100% garantie op het verkrijgen van het Europees gevalideerd EIPACC Certificaat.

Inschrijving in het European Register for Data Protection Professionals 

Na afronding van de zelfstudie en ontvangst van uw Europees gevalideerd EIPACC Certificaat kunt u worden toegelaten tot het European Register for Data Protection Professionals (RDPP), het grootste Europees Register van gecertificeerde data protectie specialisten dat steeds vaker door (potentiële) werkgevers wordt gebruikt ter verificatie van genoten opleidingen door sollicitanten en eigen werknemers.

Na afloop van deze UPDATE FG/DPO 2021 kunt u

 1. Concreet aanduiden waarop u als FG/DPO in 2021 in het bijzonder moet letten
 2. Beschikken over het eerste Europees gevalideerde FG/DPO Update Certificaat
 3. Zich kosteloos (voor een jaar) inschrijven in het Europees Register van Data Protectie Professionals (RDPP)
 4. Kosteloos gebruik maken van tenminste een FG/DPO e-Update update met Europees Certificaat
 5. Kosteloos 3 maanden gebruik maken van Privapedia – Privacy Terms & Definitions (e-Dictionary)
 6. Een FG VIP code verkrijgen voor 10% korting op FG e-Updates (24/7 elearning programma voor FG’s) voor Permanente Educatie met Europees Certificaat
 7. Een FG VIP code verkrijgen voor 10% korting op maken van AVG e-learnings op maat van uw organisatie met Europese certificering.
 8. Een FG VIP code verkrijgen voor 10% korting op ‘FG op de Kaart’ ondersteuning van uw FG Praktijk voor elk onderwerp naar keuze (consultancy van senior AVG specialisten met ruime FG-ervaring)
 9. Een FG VIP code verkrijgen voor 10% korting op het Praktijkboek FG
 10. Bent u in staat om uw voor 2021 FG compliance mechanismen voor de praktijk te selecteren
 11. Bent u in staat om de verschillende hoofdstukken van uw eigen FG/DPO aan te vullen met aandachtspunten voor 2021
 12. Bent u in staat om te beter te beargumenteren wanneer er sprake is van een aanvullende FG/DPO begroting voor 2021
 13. Heeft u voldoende inzicht in praktische dilemma’s waarmee de FG/DPO in de praktijk te maken kan krijgen in 2021
 14. Zelfstandig als FG/DPO de verwerkingsverantwoordelijke, werknemers en verwerkers beter informeren over naleving van de AVG in 2021
 15. Zelfstandig als FG/DPO de verwerkingsverantwoordelijke, werknemers en verwerkers beter adviseren over naleving van de AVG in 2021
 16. Zelfstandig als FG/DPO beter invullen het toezien op de naleving van AVG verplichtingen door de verwerkingsverantwoordelijke, werknemers en verwerkers
 17. Zelfstandig als FG/DPO voorbereiden op het behalen van uw Europees gecertificeerde opleiding FG/DPO
 18. Zelfstandig als FG/DPO optreden als contactpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens gelet op aandachtspunten voor 2021
 19. Zelfstandig als FG/DPO optreden als contactpunt voor betrokkenen gelet op aandachtspunten voor 2021
 20. Zelfstandig als FG/DPO desgevraagd beter adviseren over een data protectie impact assessment gelet op aandachtspunten voor 2021
 21. Zelfstandig als FG/DPO AVG compliance mechanismen onderscheiden en toepassen gelet op aandachtspunten voor 2021

Nog geen Certified FG/DPO?

Kies voor een van onze gecertificeerde FG-opleidingen: zelfstudie, 2-daags, 5-daags of VIP-Private. Met de zelfstudie studeert u wanneer u dat wenst (24/7) op eigen tempo en ondersteund door praktische middelen van de senior privacy en data protectie experts van de Nederlandse Privacy Academie.

 1. Praktijkboek Functionaris voor Gegevensbescherming – Leidraad voor een professioneel werkprogramma
 2. FG Praktijk Toolbox met meer dan 25 aanpasbare FG templates en checklists die u in als FG/DPO in de praktijk kunt aanpassen en direct gebruiken
 3. 24/7 access tot online leeromgeving
 4. GDPR Resources
 5. 24/7 online toegang tot Privapedia– Privacy and Data Protection Terms
 6. FG e-Updates (24/7 online toegang, op basis van release)
 7. 10% loyaliteitskorting op de 2-daagse Opleiding FG
 8. 10% loyaliteitskorting op de unieke gecertificeerde FG Skills
 9. 10% Loyaliteitskorting op FG e-Updates (24/7 e-learnings)
 10. 10% Loyaliteitskorting op ‘FG op de Kaart’ praktische ondersteuning

Praktische Ondersteuning voor de FG/DPO

Indien gewenst kunt u als FG/DPO elk gewenste support krijgen van ervaren collega’s, dit concept heet, ‘FG op de Kaart’.

Praktijkboek Functionaris voor Gegevensbescherming (FG)

Waarmee moet de professionele FG rekening houden als leidraad bij zijn of haar werkprogramma? Dat is wat centraal staat in het Praktijkboek FG dat is geschreven door uw hoofddocent. Op basis van meer dan 20 jaar ervaring als Functionaris voor Gegevensbescherming is dit rijk geïllustreerd Praktijkboek samengesteld dat zich uitstekend leent voor zelfstudie.

De online-leeromgeving behorende bij het studiepakket sluit uitstekend aan op dit Praktijkboek FG met vele bronverwijzingen en uitgebreide index voor leergemak.

100 % Slagingsgarantie voor uw Certificaat met Europese (EIPACC) validatie

 • Gepersonaliseerd Europees Certificaat
 • Registratie in het Nederlands Register van Privacy Opleidingen (NRPO)
 • Registratie in het Europees Register van FG’s (onderdeel van de European Register of Data Protection Professionals – RDPP)
 • Begeleiding op basis van Praktijkboek FG – Leidraad voor een professioneel werkprogramma
 • Gratis meer dan 25 FG-Templates en Checklists voor de FG Praktijk
 • Gratis drie maanden online 24/7 toegang tot Privapedia – Dictionary
 • 10% loyaliteitskorting op de 2-daagse Opleiding FG
 • 10% loyaliteitskorting op de unieke gecertificeerde FG Skills
 • 10% Loyaliteitskorting op FG e-Updates (24/7 e-learnings)
 • 10% Loyaliteitskorting op ‘FG op de Kaart’ praktische ondersteuning van uw FG Praktijk voor elk onderwerp naar keuze
 • Trainingen op basis van beproefde leermethoden en leerprogramma’s
 • Optionele praktijkstage bij NPA, EIPACC of elders (bij beschikbaarheid)

 

Donderdag 29 oktober 2020
Dinsdag 3 november 2020
Woensdag 18 november 2020
Woensdag 25 november 2020
Dinsdag 1 november 2020
Donderdag 17 december 2020
Maandag 11 januari 2021
Woensdag 20 januari 2021
Donderdag 28 januari 2021
Dinsdag 3 februari 2021
Donderdag 25 februari 2021
Dinsdag 2 maart 2021
Donderdag 25 maart 2021

Course Features

 • Lectures 0
 • Quizzes 0
 • Duration 6 uur
 • Skill level All levels
 • Language Nederlands
 • Students 34
 • Assessments Yes
Mr. drs. Romeo Kadir LLM MA MSc EMBA EMoC houdt zich sinds 1988 bezig met ‘European Privacy and Data Protection Rights’, aanvankelijk als (Honours)student, later als adviseur, consultant, docent en FG/DPO voor diverse (beursgenoteerde en kleine) Nederlandse en buitenlandse bedrijven en organisaties (overheid) binnen en buiten de EU. In 2001 was hij de eerste FG in Nederland werkzaam bij een ZBO, in 2003 was hij secretaris van het oprichtingsbestuur van het NGFG (beroepsvereniging van FG’s). Met zijn ruime kennis en ervaring op het gebied van privacy en dataprotectie legt hij zich momenteel toe op het bevorderen van multidisciplinair onderzoek en onderwijs op dit gebied. Naast docent gegevensbeschermingsrecht bij diverse opleidingsinstituten (waaronder de Universiteit Utrecht waar hij wetenschappelijk onderzoek doet naar ‘professionalisering van de FG’) is hij assessor bij het European Institute for Privacy, Audit, Compliance and Certification (EIPACC), lid van de ‘International Board of GDPR Experts’ van EuroPrivacy (houder van een Europees AVG certificeringsschema voor verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers), International GDPR expert bij Coleman’s (New York), Voorzitter van het opleidingscuratorium van de Nederlandse Privacy Academie (NPA), Voorzitter Raad van Toezicht (RvT) van het Nederlands Privacy Klachten Instituut (NPKI) en FG van de ‘Eerste Sociëteit der Nederlanden.’ Als gastspreker verzorgt Romeo regelmatig (binnenlandse en buitenlandse) bijdragen, (gast)colleges en presentaties over de AVG in het algemeen en de FG in het bijzonder. In de kwaliteit van eerste Vice-President van de European Association for Data Protection Professionals (EADPP) is hij ‘EADPP Chair Certification Commission European Data Protection Professionals’ en tevens ‘Chairman of the EADPP Academic Board of European GDPR experts’.
€ 999.00 € 699.00