MKB STAPPENPLAN GRONDSLAGEN

Om persoonsgegevens te mogen verwerken is een grondslag nodig uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit geldt net zo goed voor ondernemers in het mkb als voor alle andere bedrijven en organisaties. Maar wat is een grondslag eigenlijk precies? Welke grondslagen zijn er? En moet u als ondernemer nu overal toestemming voor vragen? De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgt regelmatig deze vragen van ondernemers.

Zie hier voor het stappenplan:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/stappenplan_verwerken_persoonsgegevens.pdf